placeholder image

Talefoten utg. 06. 2024

Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet

Talefoten er et lokalblad for deg som bor i Grefsen menighet. Vi skriver om saker som skjer i vårt nærområde, hva som hender i kirken og om det rike menighetsarbeidet lokalt.
Vi tar også opp interessante saker som angår oss fra det store utland. På side 4 i hver utgave finner du frister for tips og stoff. Er det noe du ønsker vi bør skrive om i bladet? Kontakt: jahasle@online.no 

Vår Medieplan for 2024 kan du se i denne linken.

Klikk her og se Grefsen kirkes nettside.

Fra innholdet

Hurtiglinker til Talefotens innhold - godt stoff fra fjernt og nært.

placeholder image

Nye Engebråten skole

Rektor S. Bjørkøy forteller om plan og utvikling i arbeidet med den nye skolen.


Se side 12 og 13...

placeholder image

Hva er kjærlighet?

Les hva den danske sexologen Amanda Lagoni mener om kjærlighet mellom mennesker.


Se side 19 og 20...

placeholder image

Møteplassen

På «Møteplassen» i Talefoten får du informasjon om de ulike arrangementer i lokalmiljøet.

 
Se side 8 og 9...

placeholder image

Kjelsåsposten

Kjelsås Idrettslag informerer om sine mange, ulike aktiviteter i Talefoten.
 

Se side 24 til 26 ...

redaksjon01

Redaksjon

Talefoten er et lokalblad for deg som bor i Grefsen menighet. Vi skriver om saker som skjer i vårt nærområde, hva som skjer i kirken og om det rike menighetsarbeidet lokalt. Vi tar også opp interessante saker som angår oss fra det store utland.

Utgiver: Grefsen menighetsråd. Redaktør: Jon Andreas Hasle. Kurveien 9, 0495 Oslo. Tlf.: 922 80 850. Epost: jahasle@online.no
Redaksjonssekretær: Annemarie Speed - Tlf.: 958 08 696. Tar imot kunngjøringer, annonser o.l. Epost: od-speed@online.no

Redaksjonsmedlemmer: Rita Hoel, Tove Marit Hasle, Solveig Neegaard Heier, Jorunn Bleken, Inger E. M. Bjerke, Ingrid Hernes, Joana Peace Mungai, Ingvild Hagen, Arne Braut og Ivar K. Iversby.

Grafisk design: Speed Design. Trykk: Rolf Olsen AS. Korrektur: Rita Hoel.

Abonnent

Abonnement

Talefoten kommer ut ti ganger i året, og deles da ut til alle i Grefsen menighet, ca. 9000 husstander. Du kan også få tilsendt Talefoten i posten. Et slikt abonnement koster kr. 400 pr. år eller mer dersom du ønsker å støtte utgivelsen av bladet. Abonnement kan bestilles på post.grefsen.oslo@kirken.no eller på telefon: 23 62 93 10 (kl. 10 - 14).

Støtt Talefoten med en gave…
De vi deler Talefoten ut til, eller som leser bladet på nettet, betaler ikke noe for dette. Men vi klarer ikke å dekke alle utgiftene bare ved hjelp av annonsører. Derfor er vi takknemmelige hvis du kan støtte oss med en gave.

Send din gave til konto; 1503.32.27768 Talefoten, Grefsen kirke - Glads vei 45, 0489 Oslo.

Du kan også benytte VippsLast ned Vipps appen til din mobil og legg inn ditt kort og kontonummer. Søk «Grefsen sokn Talefoten» eller 17319 og send oss din pengegave. Vær med å holde Talefoten gående!

annonser

Annonser

Alle leser Talefoten! En undersøkelse utført av TNS-gallup og Kirkerådet i 2013 konkluderte med at nesten 80% av dem så får kirkeblad i posten, leser store deler av innholdet. 
Lokal tilhørighet og gjenkjenning av mennesker er faktorer som gjør at kirkebladet har usedvanelig høy interesse som medium. Dette gjelder enten leseren har personlig tilknytning til kirken eller ikke.

Talefoten er mer enn et kirkeblad. Vi er et lokalblad med mye stoff av allmenn interesse. Derfor er det grunn til å tro at vår leserprosent er enda høyere enn landsgjennomsnittet. Responsen vi får fra leserne, tyder også på dette. 
Å annonsere i Talefoten er kanskje det beste du kan gjøre for å fortelle om din virksomhet i vårt nærområde.

Annonsepriser 2024
Informasjon om våre annonsepriser, materiell og frister, finner du i vår medieplan. Vi kan også hjelpe deg med å lage annonsen din. Ta kontakt!

Annonsekontakter:
Tove Marit Hasle: tm.hasle@gmail.com - Tlf. 400 46 445. Annemarie Speed: od-speed.no - Tlf. 958 08 696

distribusjon01

Distribusjon

Talefoten kommer ut 10 ganger i året - hver måned unntatt juli og august. Bladet blir delt ut av frivillige til mer enn 9000 husstander. Normalt skal bladet være i din postkasse rett før hvert månedsskifte. Hvis du ikke får bladet eller har andre kommentarer om distribusjonen, kan du ta kontakt med distribusjonsleder.

Vi trenger alltid flere frivillige bladbud. Kan du tenke deg en rusletur med Talefoten en gang i måneden?

Kontakt distribusjonsleder:
Arne Morten Holmeide
arnemho@gmail.com

arkiv01

Arkiv tidligere utgaver

Som ung student, var Jon Andreas Hasle med i redaksjonen i det gamle Grefsen menighetsblad. Da det ble klart i 1971 at redaktøren, res.kap. Osvald Granborg, skulle flytte til en annen menighet, fikk Hasle lov av menighetsrådet til å starte Talefoten, - fra januar 1972.
Talefoten hadde helt fra begynnelsen av både kirkestoff og annet lokalstoff. Bladet har hele tiden kommet ut ti ganger i året, men format og antall sider har økt underveis. I 2013 fikk vi egen nettside for digitale utgaver av Talefoten. Her er en liten bit av vår lange historie - oss imellom som bor - eller har bodd i Grefsen menighet. Årgang 2024 er den syttifemte i rekken siden starten.

Årgang 2024

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2023

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2022

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2021

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2020

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2019

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2018

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2017

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2016

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2015

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2014

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Årgang 2013

Utgave 1 - Utgave 2 - Utgave 3 - Utgave 4 - Utgave 5 - Utgave 6 - Utgave 7 - Utgave 8 - Utgave 9 - Utgave 10

Grefsen kirke

Se nettsiden

Bydel Nordre Aker

Se nettsiden

Kirkens SOS

Se nettsiden

Nettkirken

Se nettsiden

Denne nettsiden inneholder ingen cookies og er i tråd med personvernreglene. 
Webmaster: Infopages DA